PPA staat voor Publiek en Privaat Advies

PPA werkt voor overheid en burgers 

PPA: Advies met onderbouwing

Het gezicht achter PPA

PPA is een adviesbureau van Jos Westenenk uit Luttenberg
IMG_39567

@charset "utf-8";
Even voorstellen

Veel  kennis van overheid   
De  gemeentelijke wereld kent voor mij geen verrassingen .Ik heb bij verschillende gemeenten gewerkt als beleidsadviseur, coordinator en projectleider. Vanuit deze functies heb ik veel ervaring en kennis opgedaan op een groot aantal beleidsterreinen van de gemeente zoals financieel beleid, fiscale zaken, maatschappelijk vastgoed, subsidiebeleid, sociaal domein, sport, onderwijs en cultuur en welzijn. Het beleid van de provincie en het rijk voor deze onderdelen is voor mij ook bekend terrein. Doordat ik inhoudelijke en financiele kennis kan combineren ben ik in staat een compleet advies af te geven.
 
PPA
Naast mijn werkzaamheden bij de overheid ben ik in 2012 onder de naam PPA mijn eigen adviesbureau begonnen. Inmiddels heb ik  vanuit PPA voor diverse organisaties opdrachten uitgevoerd. Het leuke daarvan is dat ik vanuit mijn kennis van de overheid voor verbinding kan zorgen tussen overheid en burger. In 2021 wil ik me volledig richten op mijn adviesbureau. Afwisseling en andere mensen ontmoeten en helpen, dat is wat mij aantrekt!

Publiek Advies


Voor de publieke sector (gemeenten en provincie) kan PPA als beleidsadviseur of als projectleider werkzaamheden verrichten op gebied van:

* financiele advisering
* planning en control werkzaamheden ( begroting, tussentijdse rapportages en jaarrekening)  
* fiscale zaken
* subsidiebeleid
* maatschappelijk vastgoed (zoals sportaccommodaties, onderwijshuisvesting, dorpshuizen en kulturhusen)
* sociaal domein (wmo  participatie wet en jeugdwet)
* sport, onderwijs en cultuur en welzijn.

Op verzoek kan PPA u een uitgebreide cv toesturen.

Privaat Advies


Stichtingen, verenigingen, bedrijfsleven en individuele personen kunnen  bij PPA terecht voor:

* het verzorgen van subsidie aanvragen bij gemeente, provincie en/of  Europa voor projecten en activiteiten
* het aanvragen van bijdragen uit fondsen
* het begeleiden van accommodatieprojecten
* ondersteuning voor leefbaarheidprojecten zoals dorpsplannen
* het verzorgen van de financiele administratie
* het verzorgen van btw aangiften
* het verzorgen van aangiften inkomstenbelasting

Referenties


Welke opdrachten heeft PPA al uitgevoerd?
Onderstaand een overzicht van werkzaamheden die PPA in de afgelopen jaren heeft uitgevoerd:

* projectleider voor Stichting Landbouwmuseum De Laarman in Luttenberg voor het project De Laarman verbinden van mensen met de wereld van voedsel en landschap. Een project waarbij het landbouwmuseum getransformeerd is tot een activiteitencentrum voor cultuur, voedsel en landschap
* haalbaarheidsonderzoek woonzorgcomplex
* onderzoek privatisering onderhoud en beheer sportaccommodaties
* voor diverse organisaties gemeentelijke, provinciale en Europese subsidieaanvragen en afrekeningen verzorgt
* aanvragen voor bijdragen uit verschillende fondsen zoals Oranjefonds en VSB fonds
* ontwikkelen en uitwerken toekomstig bestendig accommodatiebeleid voor het dorp Luttenberg, met als resultaat nieuwbouw sporthal, renovatie dorpshuis en nieuwbouw gezondheidscentrum
* ondersteuning bij opstarten OZO verbindzorg met werkzaamheden zoals opstellen businesscase en verzorgen subsidieaanvragen
* verzorgen aangifte inkomstenbelasting
* verzorgen btw aangifte  

Voordelig tarief


Doordat PPA vanaf huis of op locatie werkt, kan PPA tegen een voordelig tarief werken. Voor werkzaamheden met betrekking tot het aanvragen van de subsidies kunnen aangepaste afspraken gemaakt worden in de vorm van no cure/ less  pay (bij geen subsidietoezegging een minimaal bedrag aan kosten).

Contact


PPA is te bereiken via:
telefoon: 06 14154746
Email: info@adviesbureauPPA.nl
Post en bezoekadres: Lemelerweg 40,
8105 SB Luttenberg

PPA is ingeschreven bij Kvk 54481872
PPA advies